Dychová hudba Skaličané vznikla v roku 1989 a hneď od začiatku sa zaradila medzi popredné dychové hudby na Slovensku, Morave, ale aj v Čechách. Za celé roky pôsobenia sa v kapele vymenili štyria kapelníci. Súčasným kapelníkom je Pavel Tomaško. Umeleckým vedúcimm je od roku 2007 Lukáš Prajka. V našom repertoáre si poslucháči nájdu širokú škálu skladieb od najznámejších autorov dychovej hudby (J. Slabák, M.R. Procházka, M. Irša, A. Žváček, M. Prajka a ďalších), ale aj nášho vlastného autora /umeleckého vedúceho/ Lukáša Prajku. DH Skaličané sa predstavila v rôznych krajinách Európy a to v Rakúsku, Nemecku, Francúzsku, Holandsku, Belgicku. Medzi najväčšie úspechy patrí titul vicemajster Európy dychových hudieb, ktorý získala v roku 2001 v Holandsku. V roku 2017 na základe pozvania sme mali možnosť účikovať na 78. ročníku Moravských dní v Chicagu /USA/. Od svojho vzniku sme vydali 5CD nosičov.

V rokoch 2010, 2012 a 2014 sa dychová hudba predstavila divákom Českej televízie v programe "U muziky na Silvestra" , ktorý moderuje Jožka Šmukař a v marci 2014 sa predstavila v Českej televízii v programe "Putování za muzikou".

V roku 2019 sme sa opäť zúčastnili na 80. ročníku Moravských dní v Chicagu.