1. Od Bratislavy až po Skalicu - polka

Miroslav Irša / Miroslav Irša, arr. Adama Hudec

2. Na prostredku Popudin - valčík

Milan Čechovský / Miroslav Irša, arr. Milan Čechovský

3. Pri járečku - polka

Milan Čechovský / Miroslav Irša, arr. Milan Čechovský

4. Zaspala milá - valčík

Lea Zimková / Lea Zimková , arr. Milan Čechovský

5. Klarinetová polka

Milan Čechovský

6. Na vojnu - polka 

Josef Konečný / Josef Konečný

7. Agáty bílé - valčík 

Jaroslav Novák / Jaroslav Novák, arr. Miloš Machek

8. Doletela holubica - vrtená  

Miroslav Irša / Miroslav Irša, arr. Miloslav Hlaváček

9. Pre Blanku - orch. polka 

Pavel Skočík

10. Každý večer rozmarýn - polka 

Milan Čechovský / Miroslav Irša, arr. Milan Čechovský

11. Skalická kaplička - valčík

Lea Zimková / Lea Zimková, arr. Zdeněk Gurský

12. Keď sa mi šuhajek - polka  

Milan Čechovský / Miroslav Irša, arr. Milan Čechovský

13. Piesnička ťa vodí - valčík 

Milan Čechovský / M. Irša , arr. Milan Čechovský

14. Z vesela - polka 

Pavel Skočík / Rudolf Šmíd,  arr. Pavel Skočík

15. Už tá stará jabloň - valčík 

Milan Čechovský / Miroslav Irša, arr. Milan Čechovský 

16. Skaličané, Skaličané - polka 

Viktor Szarka / Miroslav Irša, arr. Viktor Szarka